Strategické suroviny

Dodávky železnej rudy a iných strategických surovín pre hutnícky priemysel

Ploché valcované výrobky

Dodávky oceľových plechov valcovaných za tepla a studena vrátane pocínovaných plechov

Technický servis

Poskytovanie technického servisu zákazníkom v spolupráci s našimi obchodnými partnermi

Garancia rovinnosti

Dodávky oceľových plechov s garanciou rovinnosti na laserové delenie bez vnútorných pnutí

Služby serviscentra

Zabezpečenie pozdĺžneho a priečneho delenia materiálov podľa požiadaviek zákazníka

Logistika a distribúcia

Zabezpečenie logistických a distribučných služieb podľa potrieb zákazníka

Adresa

PIKARO TRADING, SE
Moldavská cesta 10/B
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 47 772 441, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 710/V

Telefón

+421 55 3013820

Email

PIKARO TRADING, SE

Košice, Slovakia